Ziua Logo
  Nr. 4264 de sambata, 21 iunie 2008 
 Cauta:  
  Detalii »
Politica
T�riceanu versus Orban: Cronica unui conflict intre liberalii radicali de alt�dat�
-- T�riceanu �i Orban se vor confrunta duminic� in cadrul Delega�iei Permanente a PNL in care se va decide dac� cei doi fo�ti alia�i, ce faceau parte din gruparea radicalilor, deven�i acum adversari, vor ajunge sau nu la un compromis.
 22 iunie, 13:37 
T�riceanu a cerut capul lui Orban la ultimul Birou Politic Central, avand ca argument puternic e�ecul organiza�iei Bucure�ti in alegerile locale, arata, intr-o analiza, newsin. Nu cu totul intampl�tor, odat� cu cererea demisiei lui Orban din func�ia de pre�edinte PNL Bucure�ti, T�riceanu anun�a c� i�i va depune candidatura pentru un nou mandat de pre�edinte al partidului, cele dou� declara�ii ale premierului fiind interpretate ca un semnal de r�zboi la adresa adversarilor s�i interni. A�adar, dup� ob�inerea unui scor bun la nivel na�ional de c�tre PNL, in condi�iile in care premierul a fost foarte activ in campania electoral� pe �ar� (dar nu �i pe Bucure�ti), T�riceanu incearc� s� i�i consolideze puterea in propriul partid, atribuindu-�i succesul in alegerile locale �i profitand de insuccesul unor poten�iali aspiran�i la succesoratul s�u. Dup� ce a reu�it s� se men�in� la �efia Guvernului, rezistand atacurilor dure �i constante ale pre�edintelui B�sescu, dup� ce a supravie�uit tentativei de inl�turarea a sa din fruntea PNL de c�tre gruparea disident� Stolojan, T�riceanu se simte inving�tor in urma unei b�t�lii electorale ce consacr� PNL la un procent de 20%, procent ob�inut doar pe vremea fostului pre�edinte Stolojan, reu�it� cu atat mai frapant� cu cat acela�i T�riceanu a promovat mini�trii controversa�i, implica�i in scandaluri de impact cum a fost cazul Reme�. Pe fondul acestei victorii pe care �i-o proclam�, T�riceanu, sus�inut de Bogdan Olteanu, atac� unul dintre oamenii care i-au f�cut opozi�ie in propriul partid, Ludovic Orban, dar al�turi de care a parcurs momente importante in istoria recent� a liberalilor.
Logica lui T�riceanu este cat se poate de simpl�, ins� s-ar putea dovedi contraproductiv� pentru PNL in condi�iile in care declan�area unui astfel de conflict ar putea afecta partidul in loc s�-l mobilizeze pentru alegerile parlamentare de la toamn�. Scena politic� este astfel dominat� din nou de tensiunile din interiorul PNL, partid care, din anumite puncte de vedere, se afla in pozi�ia cea mai confortabil� dintre cele trei for�e care s-au plasat pe primele locuri in scrutinul din iunie.
Radicalii de ieri, adversarii de azi
Conflictul de azi dintre cei doi nu a ap�rut din senin, iar alegerile locale sunt mai mai mult un pretext pentru regandirea unor raporturi de for�e in interiorul partidului, dup� un �ir de evolu�ii care eviden�iaz� traseul diferit al unor vechi alia�i. In istoria relativ recent� a partidului liberal, dincolo de f�rami��ri, sciziuni �i reunific�ri, un rol important l-a avut gruparea radicalilor, ce reunea, in jurul lui Dinu Patriciu, vocii liberale cu greutate. Horia Rusu, C�lin Popescu T�riceanu, Dinu Patriciu, Crin Antonescu �i ulterior Ludovic Orban au format gruparea radicalilor, nemul�umi�i de-a lungul timpului de politica pre�edintelui PNL, func�ie ocupat� dup� congresul din 2001 de Valeriu Stoica. Radicalii au fost cei care i-au repro�at acestuia incapacitatea de a s�lta partidul de la procentul de 7% �i la doar un an de la alegerea lui in fruntea PNL, in prim�vara lui 2002 for�au debarcarea lui Stoica. Sub presiunea radicalilor �i dup� tentativa e�uat� de a-l exclude din partid pe Dinu Patriciu, Stoica reunun�a la pre�edin�ie �i negocia venirea lui Theodor Stolojan, acceptat cu greu de gruparea radicalilor. Este momentul in care, contrar tradi�iei liberale, membrii BPC nu mai sunt ale�i prin vot direct de congres ci pe lista pre�edintelui. In vreme ce T�riceanu intr� in BPC pe lista lui Stolojan, la congresul din august 2002, singurul care incearc� s�-l contracandideze este Ludovic Orban. Orban inregistreaz� o mare infrangere, pentru c� liberalii �i-au f�cut calcule potrivit c�rora Stolojan (cu o cot� de incredere mare in sondajele de opinie) poate ridica partidul iaintea alegerilor din 2004 �i asta de�i nu l-au perceput niciodat� ca fiind "unul de-al lor".
T�riceanu preia �efia �i incepe treptat s� se rup� de aripa dur�
Aceea�i grupare a radicalilor s-a opus �i alian�ei cu B�sescu �i Partidul Democrat, ins� constituirea acesteia conduce la un concurs de imprejur�ri ce-l vor aduce pe T�riceanu in fruntea PNL �i a Guvernului. Preluarea �tafetei prin ie�irea din cursa a lui Stolojan marcheaz� inceputul declinului rela�iilor dintre T�riceanu �i ceilal�i radicali Antonescu �i Orban, in vreme ce Dinu Patriciu se retrage undeva in umbr�, renun�and la orice func�ie in partid. Devenit premier �i ales in 2005 pre�edinte al PNL, f�r� niciun contracandidat, T�riceanu incepe treptat s�-�i consolideze pozi�ia in partid. El se inconjoar� de tineri liberali precum Bogdan Olteanu sau Dan Motreanu �i se rupe de fo�tii s�i alia�i din interiorul partidului, ceea ce i-a atras adesea criticile lui Antonescu, Orban sau Norica Nicolai.
Privit sctrict din perspectiva rela�iei cu adversarul s�u de azi, un prim moment este acela al congresului din 2005 cand refuz� s�-l promoveze pe pre�edintele PNL Bucure�ti Ludovic Orban pe lista Biroului Politic. Tot in 2005, T�riceanu refuz� s�-l sprijine pe Orban in b�t�lia din interiorul Alian�ei pentru candidatura la prim�ria Capitalei.
Orban este folosit in lupta anti-B�sescu �i impotriva disiden�ilor lui Stolojan
Ceea ce a continuat s� ii uneasc� pe T�riceanu �i pe fo�tii s�i alia�i din partid a fost "pericolul B�sescu", to�i respingand ideea fuziunii cu PD pe care o prezentau ca pe un atentat la identitatea liberal� �i o incercare de a inghi�i PNL intr-un partid preziden�ial aflat la cheremul lui B�sescu. In contextul conflictului cu �eful statului �i cu gruparea Stolojan care milita pentru proiectul preziden�ial, Orban a fost folosit ca purt�tor de mesaje dure la adresa adversarilor democra�i, inclusiv in CNC-urile alian�ei. Tot ceea ce T�riceanu nu-�i putea asuma ca mesaj public, din cauza dorin�ei de a p�stra o imagine echilibrat� ca �i premier, era transmis de Ludovic Orban. Pentru a aplana ins� conflictul dintre alia�i, T�riceanu il retrage pe Orban din structura de conducere a alian�ei. In aceea�i not�, in condi�iile in care Theodor Stolojan beneficia de un capital de imagine important, T�riceanu evit� s� i�i asume clar excluderea acestuia �i a lui Valeriu Stoica din partid, rolul de "c�l�u" revenindu-i tot lui Ludovic Orban in postura de lider al organiza�iei Bucure�ti.
La fel avea s� se intample �i in momentul suspend�rii pre�edintelui B�sescu, cel care a fost trimis in linia intai pe perioada referendumului fiind nimeni altul decat Ludovic Orban, l�sat singur s� gestioneze intreaga campanie �i eventual s� contabilizeze singur e�ecul de imagine.
T�riceanu ii refuz� ministerul agriculturii, dar il nume�te totu�i la transporturi
Dup� ce a decis s� nu il coopteze in echipa sa de conducere a partidului, T�riceanu se opune categoric numirii lui Orban la ministerul agriculturii, tot a�a cum refuzase mult timp includerea Noric�i Nicolai in Executiv. In pofida refuzului repetat al secretarului general al PNL Dan Motrenu de a-�i asuma portofoliul, T�riceanu insist� pe lang� acesta s� preia postul numai pentru a bloca numirea lui Orban, singurul candidat liberal inscris in curs�. Motiva�ia premierul ar fi fost aceea c� dore�te s� evite un nou conflict cu B�sescu, �inand cont c� Orban fusese promovat ca vocea cea mai critic� la adresa pre�edintelui. Ulterior, odat� cu excluderea PD de la guvernare, al c�rei adept a fost liderul de la Bucure�ti, acesta este nominalizat la ministerul transporturilor.
Orban ca�tig� postul de vicepre�edinte in fa�a protejatului lui T�riceanu
Cea mai mare victorie a lui Orban in partid a fost ins� congresul extraordinar din ianuarie 2007, �ansa sa constand in revenirea la vechiul sistem liberal al alegerii membrilor Biroului Politic Central prin vot direct �i nu pe lista candidatului la pre�edin�ia partidului. Confruntarea direct� dintre pre�edintele Camerei Deputa�ilor, finul �i protejatul lui T�riceanu Bogdan Olteanu, �i liderul de la Bucure�ti a fost singura miz� a congresului de atunci. Intr-un fel, victoria categoric� a lui Orban impotriva lui Olteanu a fost un vot de blam dat modului in care T�riceanu a ales s� conduc� partidul, incojurat doar de tinerii f�r� experien�� �i luand deciziile pe cont propriu, f�r� consultarea unor lideri precum Crin Antonescu sau al�i vicepre�edin�i care se plangeau c� afl� de la televizor hot�rarile importante asumate de PNL �i dezb�tute adesea in biroul lui Olteanu.
Liderul PNL Bucure�ti vrea s� intre in opozi�ie
E�ecul demiterii pre�edintelui �i anun�ul PSD c� inten�ioneaz� s� depun� mo�iune de cenzur� il determin� pe Orban s� ias� la ramp� cerand in numele organiza�iei PNL Bucure�ti trecerea in opozi�ie. De altfel, de�i, la fel ca �i T�riceanu, nu s-a disociat de Dinu Patriciu, sus�in�tor al unei alian�e PNL-PSD, Orban a avut grij� tot timpul s� nu-�i al�ture imaginea de grupul liberalilor care negociau sprijinul PSD pentru guvernul minoritar, tem� pe care o va folosi in plin conflict importiva adversarilor s�i din partid.
B�sescu il laud� pe Orban, T�riceanu se disociaz� de el in campanie
Alegerile locale se transform� in punctul culminant al acestui conflict, in condi�iile in care, pe intreaga durat� a campaniei, T�riceanu evit� s� se implice in b�t�lia pe Bucure�ti, l�sadu-l oarecum in off side pe Ludovic Orban. In seara prezent�rii rezultatelor primului tur de scrutin, T�riceanu pozeaz� din nou in ipostaza premierului gata s� ofere sprijin tuturor primarilor, indiferent de culoarea lor politic�, transmi�and un mesaj de la sediul Guvernului. �eful PNL refuz� s� apar� al�turi de perdantul Ludovic Orban �i vine la partid numai dup� ce acesta p�r�se�te cl�direa, gestul s�u politic fiind un semnal clar a ceea ce avea s� urmeze ulterior. �i asta in contextul in care, in c�utarea sprijinului votan�ilor PNL, B�sescu laud� presta�ia candidatului liberal, la fel presa sau Sorin Oprescu.
Politica de alian�e a PNL devine arm� de atac
Laudele lui B�sescu sunt folosite de adversarii lui Orban pentru a-l discredita in propriul partid �i pentru a alimenta ipoteza c� pre�edintele dore�te refacerea alian�ei PNL-PD, prin incurajarea unei alternative la actuala conducere a partidului, de�inut� de T�riceanu. Cel care iese public cu astfel de declara�iie este chiar Bogdan Olteanu, coordonatorul politic al campaniei PNL pe �ar� �i omul care trebuia s� elaboreze analiza rezultatelor ob�inute de forma�iunea sa la locale.
Orban contraatac� �i sugereaz� c�, spre deosebire de Olteanu �i T�riceaanu, nu se simte confortabil s� negocieze cu Hrebenciuc, Mitrea, Iliescu sau N�stase. De�i afirm� c� pre�edintele B�sescu face r�u Romaniei in haina de pre�edinte, Orban mai spune c� PNL trebuie s�-�i p�streze disponibilitatea de a discuta cu PD-L. Pentru a nu pica in capcana ipotezei c� ar fi negociat cu B�sescu, Orban i�i nuan�eaz� declara�iile ulterior �i afirm� c� discu�iile cu PD-L nu pot avea loc decat dac� B�sescu renun�� s� mai candideze la un nou mandat de pre�edinte. F�cand pasul inapoi, el mai spune c� singurul obiectiv al PNL trebuie s� fie ca�tigarea alegerilor din toamn�.
Z.O.  
Alte articole
  Solutia UDMR    (Eveniment, 2008-02-20)
  Antonescu spune c deciziile lui Triceanu au "un caracter personal impotriva lui Ludovic Orban"    (2008-06-23 13:04)
  Clin Popescu Triceanu: Ludovic Orban ramane ministrul Transporturilor    (2008-06-21 19:32)
  Triceanu i-a cerut demisia lui Ludovic Orban, Orban zice ca nu si-o da    (2008-06-16 19:41)
  Triceanu este convins c Orban va intra in finala pe Bucureti    (2008-05-27 17:53)
  Orban il contrazice din nou pe Tariceanu    (2008-02-23 18:19)
 Afisari: 343  |  Tiparire pagina  |  Tiparire articol (optimizat)  |  Trimitere pe e-mail 
 Comentarii: 2 Afiseaza toate comentariile  
Rezultatele   de FB
PROBLEMA LUI ORBAN   de MIKE
A r h i v a
Stirile zilei 2008-06-21
 20:18 
  2008-06-22
1 comentariu
 19:32 
  2008-06-22
9 comentarii
 19:31 
Dupa ce fosta iubita a parasit-o pentru un barbat, DeGeneres face nunta cu Portia de Rossi  2008-06-22
2 comentarii
 17:55 
Brad Pitt a chelit, Kate Winslet arata ca o epava  2008-06-22
2 comentarii
 17:28 
Victor Ponta si Daciana Sarbu, nunta social-democrata a anului  2008-06-22
4 comentarii
 17:00 
  2008-06-22
2 comentarii
 16:36 
  2008-06-22
1 comentariu
 16:22 
Un OZN a atacat un elicopter al politiei galeze  2008-06-22
7 comentarii
 16:10 
Conducerea PNL Bucuresti a fost dizolvata  2008-06-22
6 comentarii
 14:37 
Viitorul energetic al planetei, amanat cu patru luni  2008-06-22
1 comentariu
 14:36 
Orban: Nu voi demisiona  2008-06-22
1 comentariu
 14:15 
Iranul acuza Israelul de "operatiuni psihologice" impotriva sa  2008-06-22
7 comentarii
 14:10 
  2008-06-22
1 comentariu
 14:09 
Acord de principiu intre partidul lui Tadici si partidul lui Milosevici pentru formarea unui guvern  2008-06-22
1 comentariu
 13:42 
  2008-06-22
 13:36 
Nunti spatiale, din 2011  2008-06-22
 13:16 
Comunistii lui Voronin deplang eliberarea temporara a Basarabiei de sub jugul bolsevic  2008-06-22
13 comentarii
 12:09 
Autostrada cu lingurita, dar pe trei benzi  2008-06-22
2 comentarii
 11:52 
Cel mai urat caine din 2008  2008-06-22
1 comentariu
 10:53 
Pele, jefuit  2008-06-22
1 comentariu
 Top afisari / comentarii 
 Secretele Capelei Sixtine (3185 afisari)
 Israelul a simulat atacarea Iranului (2670 afisari)
 Iliescu si Vanghelie isi scot ochii (1537 afisari)
 Masacrul de la Katyn (1513 afisari)
 Temutul Pietroi eliberat de judecatori (1291 afisari)
 Brad Pitt a chelit, Kate Winslet arata ca o epava (2979 afisari)
 Un OZN a atacat un elicopter al politiei galeze (2937 afisari)
 Victor Ponta si Daciana Sarbu, nunta social-democrata a anului (2329 afisari)
 A aparut calendarul meciurilor din UEFA Champions League: Steaua joaca pe 12/13 si 26/27 august (2056 afisari)
 Autostrada cu lingurita, dar pe trei benzi  (1731 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2008 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.01528 sec.