Ziua Logo
  15:21, joi, 2 iulie 2020
 Cauta:  
  Detalii »

Externe

2009-07-27
iobagul roman din Florida (...@aol.com, IP: 24.214.177...)
2009-07-27 13:03
de ce sunt cenzurate protocoalele,ca se vede clar ca se lucreaza dupa ele

Motto: “Cunoa?te?i adev?rul ?i acesta v? va elibera!”

sau altfel spus:

PLANURILE DOMIN?RII �NTREGII LUMI, INI?IATIV? FIXAT? S? SE REALIZEZE P�N? �N ANUL 2000 �N CELE 24 DE PROTOCOALE SECRETE, �NTOCMITE DE CONDUC?TORII FRANCMASONERIEI MONDIALE CU OCAZIA MARELUI CONGRES SECRET FRANCMASONIC DE LA B�LE, ELVE?IA, CARE A AVUT LOC �N ANUL 1897

Primul protocol secret francmasonic
Dreptul, �n viziunea francmasonilor, const? �n for??. Libertatea este o idee himeric?. Liberalismul ?i anarhia. Credin?a. Autonomia. Despotismul exercitat prin intermediul capitalului. Du?manul intern. Mul?imea trebuie s? fie p?c?lit?. Anarhia ?i efectele ei. Politica ?i morala nu trebuie s? aib? nimic comun. Dreptul trebuie s? fie al celui mai tare. Puterea ascuns? francmasonic? trebuie s? fie de ne�nvins. Scopul francmasonic justific? �ntotdeauna mijloacele. Mul?imea este oarb? ?i de aceea poate s? fie at�t de u?or manipulat? de francmasoni. Alfabetul politic secret. Discordiile partidelor. Forma de guvern care conduce cel mai bine la scopul principal urm?rit de francmasoni este autocra?ia. Lichiorurile tari ?i b?uturile alcoolice �n exces, care fac s? sl?beasc? con?tiin?a cre?tinilor. Clasicismul. Desfr�ul generalizat. Principiul ?i regulile principale ale guvernului superstatal francmasonic. Teroarea necesar?. Libertate, Egalitate, Fraternitate sau marea minciun?. Principiul guvernului dinastic. Privilegiile aristocra?iei cre?tine trebuie s? fie c�t mai repede nimicite. Noua aristocra?ie care trebuie s? apar?. Un calcul psihologic folosit de francmasoni. Abstrac?ia utopic? a libert??ii. Amovibilitatea (revocarea) reprezentan?ilor poporului.

Al doilea protocol secret francmasonic
Toate r?zboaiele economice sunt de fapt temelia suprema?iei francmasonice. Administra?ia vizibil? ?i "Consilierii francmasonici secre?i care ac?ioneaz? din umbr?". Succesul foarte mare al tuturor doctrinelor distrug?toare. Asimilarea anumitor principii francmasonice �n politic?. Rolul de manipulator eficient al maselor care revine presei. Pre?ul socotit al aurului ?i valoarea victimelor omene?ti.

Al treilea protocol secret francmasonic
?arpele francmasonic simbolic ?i semnifica?ia lui secret?. Nestabilitatea urm?rit? a balan?ei constitu?ionale. Teroarea necesar? care se inoculeaz? �n palate. Puterea francmasonic? ?i ambi?ia. Ma?inile ridicole de vorbit, parlamentare ?i pamfletele. Abuzurile curente ale puterii. Sclavia economic?. "Adev?rul poporului". Acaparatorii ?i aristocra?ia. Armata secret? a francmasonilor. Accelerarea prin toate mijloacele a degener?rii cre?tinilor. Foamea generalizat? ?i dreptul de neclintit al capitalului. Venirea ?i �ncoronarea "st?p�nului planetar universal". Scopul fundamental secret al programelor viitoarelor ?coli populare ale francmasonilor. Secretul ?tiin?ei ordinii sociale. Criza economic? general? provocat? de francmasonerie. Siguran?a celor care care sunt de ai "No?tri". Despotismul prestabilit al francmasonilor ?i domnia necesar? a ra?iunii. Pierderea unui c?l?uzitor. Francmasoneria ?i cum a provocat chiar ea �n realitate "Marea" Revolu?ie Francez?. Regele despot este o prefigurare a "ST?P�NULUI PLANETAR UNIVERSAL". Cauzele de baz? ale invulnerabilit??ii francmasoneriei mondiale. Libertatea este o himer?.

Al patrulea protocol secret francmasonic
Diferitele stadii necesare ale unei Republici. Francmasoneria exterioar? ?i secretele sale. Libertatea ?i credin?a. Concuren?a interna?ional? a comer?ului ?i industriei �n viziunea francmasoneriei. Rolul esen?ial al specula?iei. Cultul aurului ca valoare fundamental? la francmasoni.

Al cincilea protocol secret francmasonic
Crearea unei c�t mai puternice centraliz?ri a Guvernului. Mijloacele tainice de a-?i �nsu?i puterea care sunt specifice francmasoneriei. De ce adeseori statele nu se pot �n?elege �ntre ele. Elitismul generator de m�ndrie al francmasonilor. Aurul ?i banii sunt totdeauna motorul principal care face s? se mi?te toate mecanismele �n state. Monopolurile create de francmasoni �n comer? ?i �n industrie. Importan?a neb?nuit? a criticii. Institu?iile statului a?a "cum se v?d". Oboseli ?i plictiseli cauzate de excesul de cuv�nt?ri. Cum se pote pune pe deplin st?p�nire pe opinia public?? Importan?a deosebit? a ini?iativei particulare. Guvernul francmasonic suprem.

Al ?aselea protocol secret francmasonic
Monopolurile; averile tuturor cre?tinilor vor ajunge �n cur�nd s? depind? de aceste monopoluri. Aristocra?ia sl?bit? va fi lipsit? de bog??ia funciar?. Comer?ul, industria ?i specula?ia ca mijloace francmasonice de �mbog??ire f?r? munc?. Luxul care �nrobe?te. M?rirea salariului ?i scumpirea imediat ulterioar? a obiectelor de prim? necesitate. Anarhia �ntre?inut? ?i be?ia generalizat?. �n?elesul secret al propagandei unor teorii economice n?ucitoare.

Al ?aptelea protocol secret francmasonic
Pentru ce trebuie de fapt s? fie sporite mereu armamentele. Fermenta?ii, discordii, du?m?nii care exist? �n lumea �ntreag?. Constr�ngerea unei eventuale opozi?ii a "cre?tinilor" prin r?zboiul general. Presa ca mijloc important de influen?? �n mas? ?i modul �n care este influen?at? opinia public?. Tunurile americane, japoneze ?i chineze.

Al optulea protocol secret francmasonic
Utilizarea inten?ionat echivoc? a dreptului juridic de c?tre francmasoni. Colaboratorii apropia?i ai regimului francmason. ?colile particulare ca mijloc de educa?ie superioar? cu totul special?. Economi?ti ?i milionari. Cui ar trebui s? fie �ncredin?ate toate posturile de r?spundere �n Guvern?

Al nou?lea protocol secret francmasonic
Aplicarea atent? a principiilor francmasonice secrete �n scopul de a reface educa?ia popoarelor. Cuv�ntul tainic de ordine francmason. Importan?a neb?nuit? a orient?rilor antifrancmasonice. Din nou despre teroare. Ce �i a?teapt? pe cei care servesc francmasoneria. For?a cea "inteligent?" ?i for?a cea "oarb?" a regatelor cre?tine. �mp?r?irea aparent? a puterii cu poporul. Misterele arbitrariul liberal. Uzurparea gradat? a instruc?iunii ?i a educa?iei. Interpretarea diferit? a legilor. Metrourile ?i francmasoneria.

Al zecelea protocol secret francmasonic
For?a tainic? a lucrurilor �n politic?. "Genialitatea" diabolic? a josniciei. Ce modific?ri promite dup? aceea lovitura de stat francmasonic?. De ce apreciaz? francmasonii sufragiul universal. Stima de sine �nsu?i. ?efii francmasoni ?i promovarea lor. Conduc?torul cel genial al francmasoneriei. Institu?iile statului ?i func?iile lor. Otrava cea puternic? a liberalismului. Constitu?ia este totdeauna ?coala ne�n?elegerilor ce apar �ntre partide. Noua er? republican?. Pre?edin?ii statelor sunt aproape totdeauna creaturi "de paie" ale francmasoneriei. Responsabilitatea limitat? a pre?edin?ilor statelor. Misterul afacerii "Panama". Rolul important al camerei deputa?ilor ?i al pre?edintelui statului. Francmasoneria este totodat? ?i o for?? legislativ?. Noua constitu?ie republican? ?i rolul acesteia. Trecerea ulterioar? la "autocra?ia" francmasonic?. Momentul secret al proclam?rii "regelui universal" al planetei P?m�nt. Inocularea criminal? cu microbi ?i viru?i ale diferitelor boli precum ?i alte fapte malefice ale francmasoneriei.


« Rezultatele cautarii

     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
 Top afisari / comentarii 
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2020 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.09037 sec.